Privacy Statement CasaMia

Inleiding
CasaMia neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene: klant van CasaMia) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kan u in dit privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens We raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact op nemen met info@casamia.nl. Uiteraard helpen we u graag!

Wie is Casamia?
Casamia is een vennootschap onder firma, kantoorhoudende te Almere aan de Cissy van Marxveldtstraat 11, 1321JP. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 39086910.
Casamia is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt CasaMia uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor CasaMia uw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens CasaMia voor een specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door CasaMia worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

In principe vragen wij standaard om een reservering te kunnen afronden om volgende gegevens:
adresgegevens, mobiele telefoonnummer, samenstelling van gezin/groep en email adres.
Indien u liever geen email adres wilt achterlaten kunt u ook eventueel telefonisch een reservering maken.
Indien u met onze samenwerkende partner Europeesche een reis of annuleringsverzekering wilt afsluiten hebben wij ook de geboortenamen en alle voorletters en achternamen nodig om dit te kunnen afsluiten. Indien u geen verzekering afsluit is naam van degene die reserveert, adres, mobiele telefoonnummer en aantal gasten voldoende.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doelgegevens: Financiële administratie
Gegevens: Klanten naam, factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doelgegevens: Beheer van boekingen
Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn maximaal 7 jaar

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn maximaal 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de Dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn maximaal 7 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst

Derde partijen
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:
in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw aanvraag of boeking te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers, productleveranciers en servicepartners; denk hierbij bijv. aan reis of annuleringsverzekering bij de Europeesche Verzekeringsmaatschappij waar wij mee samenwerken.
om uw aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij uw persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar, te weten uw naam, aantal personen en op uw voucher staat uw adres vermeld. Wij geven ook uw mobiele telefoonnummer door aan de huiseigenaren i.v.m. calamiteiten, bijv. stel dat u niet in op aangegeven tijden op uw accommodatie bent gearriveerd etc. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens.

Online gastenboek
Wij vinden het altijd leuk om na jullie vakantie jullie bevindingen te horen en onze gasten ook weten wij uit ervaring. Mochten jullie nog tips, foto’s enz. hebben vernemen we het graag. Een reactie stellen we altijd op prijs. Uw reactie plaatsen we graag op onze website en is dus zichtbaar voor alle website bezoekers. Wij plaatsen graag recensies op onze website zodat onze gasten goed beeld kunnen vormen van onze accommodaties.
Wij raden u aan goed op te letten dat u verder geen persoonlijke informatie in de recensie vermeldt. U kunt ons ook altijd verzoeken uw review weer te verwijderen. Indien u liever enkel voornaam en geen achternaam bijgeplaatst wilt hebben kan u dat altijd aan ons aangeven.
Social Media
U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. CasaMia raadt u aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Casamia heeft gegevens van u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt (per email of telefonisch).

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
U kan uw eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij CasaMia zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij CasaMia. U kan verzoeken dat CasaMia uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CasaMia te verzoeken de verweking van u persoonsgegevens te beperken.
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van CasaMia of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming in trekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht de toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verweken. Het kan zijn dat CasaMia u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@casamia.nl CasaMia zal u verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in geval niet later dan 1 maand nadat CasaMia een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien CasaMia u verzoek afwijst zullen we in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat CasaMia verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichtingen. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is.
Denk hierbij aan volgende:
*In het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw aanvraag of boeking te kunnen uitvoeren zoals IT-dienstleveranciers, productleveranciers en servicepartners.
*om uw aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij uw persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bovendien zijn zij ook verplicht uw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken i.v.m. de privacy wet die in Europa geldig zijn (wij werken ook uitsluiten met Europese partijen samen).

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen.
Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop CasaMia uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@casamia.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop CasaMia uw gegevens verwerkt, kun u een e-mail versturen naar info@casamia.nl. Daarnaast kun u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alleen wanneer CasaMia hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen. Casamia stelt zich niet aansprakelijk voor de implicaties van dergelijke overdracht van persoonsgegevens en daaraan gerelateerde vereiste informatie.