Huurvoorwaarden

Vakantie! Een heerlijk vooruitzicht op een geweldige tijd in Bella Italia. Wij zullen dan ook ons uiterste best doen om u een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Maar voor de goede orde zijn er paar “spelregels” waar alle partijen zich aan dienen te houden en die wij hieronder zullen vermelden.

1. BETROKKEN PARTIJEN
In alle gevallen handelt “CasaMia”, hierna te noemen CM, als een Boekingsagent uit naam van de eigenaar. Een huurder sluit in beginsel direct met de eigenaar van de accommodatie een contract en CM kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen van elk van beide partijen en voor de daaruit voortvloeiende consequenties. Tevens is CM niet verantwoordelijk voor verplichtingen en beloftes, gedaan door derden, noch voor de daaruit voortvloeiende meningsverschillen. Echter, zowel ten bate van de huurder als de eigenaar, heeft CM uiteraard een klachten-procedure (zie punt 13).

2. RESERVERINGSVOORWAARDEN
a) U kunt telefonisch, schriftelijk of via internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en CM bindend en rechtsgeldig. b) Per boeking wordt eenmalig €27 reserveringskosten in rekening gebracht. Ongeacht het bijv. 1 week of 3 weken betreft. c) De minimale huurperiode is 1 week in het hoogseizoen (zaterdag-zaterdag), tenzij anders aangegeven. d) Binnen 7 dagen na datum van reservering (telefonisch of per email) kunt u kosteloos en zonder opgave van reden annuleren.

3. BETALINGSCONDITIES
Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de boeking ontvangt de huurder van CM een boekingsbevestiging, tevens factuur. De betalingswijze is als volgt: 30% van de totale reissom + boekingskosten + eventuele premie(s) verzekering(en) dienen per direct aan CM te worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de geboekte periode op het bankrekeningnummer van CasaMia te zijn bijgeschreven. Let op: Bij niet tijdige betaling van de deelbedragen is CM gerechtigd om de boeking te annuleren en annuleringskosten en eventuele incassokosten in rekening te brengen. Bij een boeking minder dan 8 weken voor vertrek dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald. Zodra de gehele som voldaan is ontvangt u van CM een voucher (tevens betalingsbewijs) en de routebeschrijving(en).

4. WAARBORGSOM IN GEVAL VAN SCHADE
Meeste accommodaties vragen een waarborgsom. Deze dient bij aankomst contant te worden betaald. Bij vertrek wordt het bedrag met aftrek van de extra’s en/of evt. door u veroorzaakte schade teruggegeven. Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Alle schades moeten direct gemeld worden aan de eigenaar en aan CM. Deze kosten zijn evt. te verhalen op uw reisverzekering. Wij raden u aan deze af te sluiten bij CM indien u geen (doorlopende) verzekering heeft.

5. AANSPRAKELIJKHEID
Noch CM, noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt CM, noch de eigenaar enige verantwoordelijkheid.

6. ANNULERINGSVERZEKERING
Op grond van onze ervaring adviseren wij dat elke huurder een annuleringsverzekering afsluit. Indien u geen (doorlopende) verzekering heeft kan CM voor u een verzekering afsluiten bij de Europeesche Verzekering Mij. N.V. te Amsterdam. In geval van annulering kan de huurder dan aanspraak maken op volledige terugbetaling van de huursom. De reden van annulering moet dan wel binnen het dekkingsgebied van de annuleringsverzekering vallen (zie Annuleringsvoorwaarden).

7. ANNULERINGEN
Indien een gemaakte reservering (telefonisch of schriftelijk) om wat voor reden dan ook wordt geannuleerd, dan dient de persoon die de reservering gemaakt heeft, dit per omgaande te melden aan CM. Iedere annulering dient schriftelijk aan CM bevestigd te worden. De annulering is van kracht, vanaf de datum dat CM dit bericht heeft ontvangen. Een annulerende huurder is aan CM naast de verschuldigde reserveringskosten en premies annuleringsverzekering per accommodatie de volgende bedragen verschuldigd:
• bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 7de dag vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 6de dag (inclusief) tot op de dag van aankomst of later: de volle reissom.
• Tevens wordt €45 aan handling/administratiekosten in rekening gebracht.

8. WIJZIGING RESERVERING
Bij wijziging van een eenmaal gereserveerde accommodatie, is de huurder een bedrag van €45 per accommodatie aan administratiekosten verschuldigd. Wijzigingen welke leiden tot reservering van een geheel andere accommodatie vallen onder de annuleringsbepalingen.

9. BESCHRIJVINGEN
Hoewel onze medewerkers respectievelijk vertegenwoordigers ter plaatse alle huizen uiterst zorgvuldig hebben geïnspecteerd en beschreven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor enige veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door CM aangeboden accommodaties binden CM niet. Ook dragen wij geen enkele verantwoording, mocht de accommodatie niet voldoen aan de individuele verwachtingen van de huurder.

10. VERANTWOORDELIJKHEID
De persoon die de (aan)betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op de hoogte zijn van de huurvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren. De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:
a) Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op internet en-/of op voucher vermeld staat.
b) Er worden geen huisdieren toegelaten waar geen huisdieren worden toegestaan. Huisdieren mogen niet bij het zwembad gebied komen. U dient er vanzelfsprekend ook voor zorg te dragen dat mocht uw huisdier zijn behoeften doen op het landgoed u deze opruimt.
c) Bij vertrek dient u de accommodatie netjes en bezemschoon achter te laten.
d) Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 16.00 uur betrekken.
Op de dag van vertrek dient u de accommodatie om 10.00 uur te verlaten. Tenzij anders vermeld op de voucher.

11. ALGEMEEN VOORBEHOUD
CM gaat uiterst zorgvuldig te werk bij zijn bemiddelingsactiviteiten, echter wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de door de verhuurder en huurder te leveren prestaties. CM is uitdrukkelijk gevrijwaard vervangende accommodatie te zoeken voor de huurder die de gereserveerde accommodatie om welke reden dan ook niet wenst te betrekken of vroegtijdig heeft (moeten) verlaten. Tevens is CM uitdrukkelijk gevrijwaard in dit geval reeds betaalde huurgelden aan de huurder te restitueren. Niet alle in de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. CM is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan landbouwactiviteiten, weg opbrekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.
Hou er ook rekening mee dat in elk land er andere gewoontes zijn. Zo kan het zijn (zeker in kleinere dorpjes) bijv. de winkels tussen de middag gesloten zijn.
Ook niet alle accommodaties hebben wifi (wel steeds meer) en met name de landelijke gelegen accommodaties is wifi niet zo snel als wij in Nederland gewend zijn.
Dus streamen van filmpjes e.d.adviseren wij dat thuis te doen.

12. IN GEVAL VAN OVERMACHT OF ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Door omstandigheden en overmacht kan uw reservering geannuleerd worden. Dit gebeurd wanneer uw accommodatie niet meer bewoonbaar is (bijv. wateroverlast, bosbrand). Dit geldt ook als de reservering geen plaats kan vinden door bijv. plotselinge verkoop van de accommodatie of een dubbel geplaatste reservering. CM stelt u hiervan op de hoogte met opgave van reden. CM stelt alles in het werk om een gelijk- of meerwaardige accommodatie aan te bieden voor dezelfde reissom of hoger (zonder extra kosten voor u). Indien CM geen passend alternatief kan aanbieden of u niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat CM over tot terugstorting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom. CM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht e.d.).

 13. KLACHTENPROCEDURE
Ondanks dat wij uiterst secuur zijn met onze selectie en beschrijvingen, kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. In geval van een klacht dient de huurder zich in eerste instantie te wenden tot de eigenaar of de sleutelbewaarder. Als de klacht niet tot tevredenheid door de verhuurder ter plekke kan worden opgelost, dan dient de huurder per email contact op te nemen met CM, niet later dan 72 uur na aanvang van de vakantie. Wacht in ieder geval niet met uw klacht nadat u de accommodatie heeft verlaten of weer thuis bent. In dat geval kan er geen onderzoek meer gedaan worden naar uw klacht.
Mocht de klacht, na ter plaatse contact met de huiseigenaar en per email met CM te hebben opgenomen, niet bevredigend zijn opgelost, moet de klacht uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij CM worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Er kunnen geen claims ontleend worden aan de eventuele klacht. Elk meningsverschil tussen de in de reserveringsbevestiging/factuur vermelde partijen zal worden opgelost in overeenstemming met de wetgeving van het betreffende land. 

14. TOERISTENBELASTING
Er dient voor sommige accommodaties toeristenbelasting betaald te worden. Dit kan variëren van €0,50 tot €2,50 p.p. per dag en betaalt u ter plaatse. Meestal is het voor kinderen onder 12 jaar gratis en meestal enkel voor de 1e  dagen. Deze belasting is per gemeente afhankelijk. Het kan dus best zijn dat u voor de ene accommodatie geen belasting betaald en voor een andere accommodatie wel. Helaas is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de belasting in zal gaan en welke gemeente dit gaat invoeren. Hou hier wel rekening mee!